Zarządzanie magazynem

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

Szkolenie dotyczące jest wdrażania innowacyjnych rozwiązań w magazynie i pozyskiwania środków na ich dofinansowanie. Przedstawimy nowoczesne techniki zarządzania magazynem, metody i narzędzia służące m. in. kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów magazynowych. Zapoznamy z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami zarządzania magazynem w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i nowoczesnych technologii

cena szkolenia: 350 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pracownicy komórek łańcucha logistycznego,
 • przedsiębiorcy z branży transportowej,
 • osoby posiadające uprawnienia ADR i DGR.

Korzyści

 • Zdobycie praktycznej wiedzy
 • Trening umiejętności
 • Zaświadczenie i certyfikat ukończenia szkolenia

Metoda treningowa

 • Wykład.
 • Ćwiczenia.
 • Przykłady najlepszych rozwiązań dostosowanych do określonych sytuacji.

Kurs to kompendium wiedzy, w którym zebrano i usystematyzowano terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym w gospodarce magazynowej. Szkolenie dotyczy również procesów związanych z magazynowaniem i jest uzupełnieniem wiedzy na temat logistycznych łańcuchów dostaw.

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.

Proces magazynowania na tle procesu logistycznego:

 1. Przebieg;
 2. Potencjalne obszary usprawnień.

Fotografia dnia roboczego magazynu i bilans czasu pracy

Wskaźniki oceny efektywności pracy magazynu oraz analiza benchmarkingowa

 1. Prezentacja zestawu wskaźników pozwalających na kompleksową ocenę efektywności pracy magazynu;
 2. Metodyka obliczania wybranych wskaźników – ćwiczenia;
 3. Benchmarking – istota, rodzaje, wady i zalety oraz przebieg analiz;
 4. Przypadek firmy Xerox, USA.

Metoda ABC / XYZ:

 1. Istota i kryteria podziału;
 2. Procedura – ćwiczenia;
 3. Wykorzystanie wyników w organizacji magazynowania / lokalizacji magazynowanego asortymentu;
 4. Przypadek centrum dystrybucji Mercadona, Hiszpania.

Zarys gospodarki zapasami:

 1. Czas realizacji zamówienia;
 2. Podstawowa struktura zapasów;
 3. Poziom obsługi klienta – ćwiczenia;
 4. Zapas bezpieczeństwa – ćwiczenia.

Znakowanie i identyfikacja magazynowanych ładunków:

 1. Technologie innowacyjne:
  1. RFID,
  2. Pick by Voice (technologia głosowa).
 2. System kodów kreskowych:
  1. Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali,
  2. Terminale przenośne w operacjach logistycznych.

Zarys gospodarki zapasami:

 1. System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym – ćwiczenia;
 2. System zamówienia oparty na przeglądzie ciągłym – ćwiczenia.

Podsumowanie i dyskusja

Empty tab. Edit page to add content here.