Doradztwo

Pomożemy Twojej firmie wprowadzić System Zarządzania Jakością, dzięki czemu zyskasz w oczach swoich Klientów i osiągniesz realne korzyści finansowe.

Obsługiwane systemy zarządzania

Szkolenia iso najtaniej
ISO 9001
szkolenie z iso 14001
szkolenie iso 18001
szkolenia iso 22000

System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

System Zarządzania Środowiskiem wg normy– ISO 14001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001 (OHSAS)

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000 (HACCP)​

Zgodne z wymaganiami innych norm i przepisów oraz systemy zintegrowane łączące wymagania różnych norm.

Oferta obejmuje:

 1. Konsultacje, szkolenia (opcjonalnie szkolenia auditorów wewnętrznych i pełnomocników), doradztwo, pomoc we wdrażaniu, utrzymywaniu – nadzorowaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Niezależnie od etapu Twojego systemu zarządzania – zawsze, w każdym momencie pozostajemy do Twojej dyspozycji.
 2. Solidną i profesjonalną współpracę (kierunkowa wiedza i duże doświadczenie praktyczne). MG Centrum Szkoleń zatrudnia doświadczonych konsultantów – doradców ds. systemów zarządzania.
 3. System zarządzania – zawsze na miarę organizacji.
 4. Pomoc przy wyborze jednostki certyfikacyjnej.
 5. Elastyczne warunki współpracy.

 

Co można zyskać:

 1. Skuteczny model zarządzania.
 2. Dodatkowe szanse w przetargach.
 3. Dodatkowe punkty przy aplikowaniu o fundusze unijne (2014 – 2020).
 4. Opcjonalnie możliwość uzyskania uprawnień np. pełnomocnika i / lub auditora wewnętrznego w zakresie ww. norm.

Szczegóły oferty przy wdrażaniu (i / lub nadzorowaniu) systemu zarządzania

Czy potrafisz zbudować odpowiedni tj. zgodny z wymaganiami oraz idealnie dopasowany do swojej organizacji system zarządzania?

Czy potrzebujesz praktycznego wsparcia i umiesz zaufać doświadczonym profesjonalistom?

A może utknąłeś i … nie dajesz rady?

Wspólnie przejdziemy całą drogę (lub jej część) ku wybranym standardom.

 

 1. Zdiagnozujemy Twój obecny system, aby ocenić jak bardzo różni się on od wymagań a przy okazji usprawnimy jego „wąskie gardła”.
 2. Przeszkolimy kierownictwo i pracowników, doradzimy, pomożemy wypracować

  i będziemy współtworzyć

  Twój system, optymalnie dopasowany do struktury, obejmujący zasady, metody i procedury postępowania.

 3. Wskażemy – jak nadzorować i doskonalić Twój system zarządzania, aby był skuteczny i efektywny.

Etapy tworzenia i wdrażania systemu zarządzania

 1. Diagnoza wstępna – analiza stanu istniejącego oraz dokumentacji w celu oceny zgodności z wymaganiami wybranej normy.
 2. Konsultacje w zakresie interpretacji wymagań normy w kontekście realizowanych celów i wyjaśnienie zasad ich wdrożenia. Tworzenie dokumentacji systemu zarządzania. Uczestnictwo w procesie opracowywania dokumentacji systemu zgodnej w wymaganiami normy i specyfiką organizacji.
 3. Nadzór i weryfikacja wdrożenia systemu. Szkolenia w zakresie opracowywanej dokumentacji. Nadzorowanie wdrażania dokumentacji i stosowania zapisów.
 4. Działania systemowe zgodne z opracowaną dokumentacją. Nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych prowadzonych przez auditorów wewnętrznych oraz przeglądu systemu zarządzania.
 5. Przygotowanie do procesu certyfikacji. Weryfikacja dokumentacji, szkolenia uzupełniające, konsultacje uzupełniające. Wybór jednostki certyfikacyjnej.
 6. Pomoc po wszystkim, czyli … przy utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.

Jeszcze bardziej szczegółowo – krok po kroku?

Wdrożenie systemu zarządzania można podzielić na dwie fazy:

 1. przygotowanie do wdrożenia,
 2. wdrożenie.

Do głównych etapów fazy przygotowawczej należy zaliczyć:

 1. Powołanie odpowiedniego zespołu ds. realizacji przedsięwzięcia,
 2. Ustalenie jakie są wymagania odnośnie wdrażanego systemu,
 3. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania,
 4. Ustalenie różnic pomiędzy stanem faktycznym a założonymi wymaganiami systemu,
 5. dentyfikacja procesów realizowanych przez organizację.

Fazie wdrożeniowej towarzyszą:

 1. Opracowanie planu wdrożenia,
 2. Realizowanie działań założonych w planie oraz na bieżąco kontrolowanie zaawansowania już wykonanych działań:
 • szkolenie dla kadry kierowniczej,
 • szkolenia dla zespołu wdrożeniowego,
 • szkolenia kandydatów na auditorów wewnętrznych / pełnomocnika (opcjonalnie),
 • szkolenia pracowników,
 • tworzenie dokumentacji systemu zarządzania,
 • nadzór i weryfikacja wdrożenia systemu zarządzania,
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego auditu wewnętrznego:
 • szkolenia po wykryciu niezgodności,
 • przeprowadzenie działań korygujących,
 1. Przegląd systemu zarządzania,
 2. Przygotowanie do procesu certyfikacji (wybór jednostki certyfikacyjnej),
 3. Audit certyfikujący (przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną).

Należy pamiętać że czas wdrożenia systemu zarządzania zależy od wielkości i złożoności organizacji i najczęściej oscyluje w przedziale od 3 do 11 miesięcy.

 

Czy masz jakieś pytania, coś trzeba wyjaśnić i uszczegółowić?

Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

W dogodnym dla Ciebie czasie możemy spotkać się, aby porozmawiać o szczegółach.

 

I jeszcze jedno. Jesteśmy elastyczni w ustalaniu wszystkich warunków współpracy, także warunków finansowych. Zapłacisz tylko za rzeczywiście wykonane przez nas działania.