Wymagania ISO 45001 (BHP)

teczka

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004.

cena szkolenia: 400 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pracownicy działów BHP
 • pełnomocnicy ds. BHP
 • audytorzy wewnętrzni
 • osoby chcące zapoznać się z normami w BHP

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat normy
 • trening umiejętności praktycznych
 • certyfikat zakończenia szkolenia

Metoda treningowa

 • Prezentacja multimedialna
 • interaktywne ćwiczenia

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004. Jednocześnie wraz z publikacją nowej normy wyznaczono 3 letni okres przejściowy (licząc od daty oficjalnej publikacji nowej normy) na dostosowanie do nowych wymagań. W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat systemu zarządzania BHP zgodny z wymaganiami PN-N 18001 oraz BS OHSAS 18001 i pragną utrzymać jego ważność, powinny do 11 marca 2021 r. dokonać procesu przejścia /migracji funkcjonującego w organizacji systemu na nową normę ISO 45001. Po tym okresie kończy się ważność certyfikatów dla wymienionych wyżej norm.

Nowa norma pojawiła się w celu zapewnienia kompatybilności z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz środowiskowego (ISO 14001:2015). Normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem HLS (High Level Structure). Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacjach będzie łatwiejsza, ponieważ we wszystkich normach wydanych po 2013 roku obowiązuje ta sama struktura (numeracja rozdziałów oraz układ wymagań).

Norma ISO 45001 reguluje zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, stanowi podstawę do zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz stanowi gwarancję bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy. Nowa norma ISO 45001 umożliwia wprowadzanie skutecznych działań ochronnych, które przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czynności te jednocześnie umożliwią bezproblemowe prowadzenie działalności oraz pozwolą na podniesienie konkurencyjności Organizacji, co pozytywnie wpłynie na jej wizerunek wśród klientów i pracowników.

 1. Wymagania normy PN-EN ISO 45001:2018:
  1. Zakres zastosowania
  2. Normy odniesienia
  3. Terminy i definicje
  4. Kontekst organizacyjny związany z BHP
  5. Kierownictwo i uczestnictwo pracowników w zakresie BHP
  6. Planowanie w tym: identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka i szans oraz cele BHP
  7. Wsparcie w tym: kompetencje, świadomość, komunikacja i udokumentowane informacje związane z BHP
  8. Działania operacyjne w tym: planowanie, eliminacja zagrożeń oraz ryzyka BHP, zarządzanie zmianą, zaopatrzenie, gotowość i reagowanie na awarie
  9. Ocena wyników w tym: ocena zgodnośći z przepisami BHP i audit wewnętrzny
  10. Doskonalenie w tym: zdarzenia, niezgodności i działania naprawcze oraz ciągłe doskonalenie

2. Ćwiczenia

3. Test egzaminacyjny

Zapisy na szkolenie:

Telefon: (+48) 663 104 824
E-mail: kontakt@mg-szkolenia.pl

TERMINY SZKOLEŃ:

20.08.2019 Katowice

27.08.2018 Kraków

10.09.2019 Wrocław

17.09.2019 Katowice

24.09.2019 Kraków

9.10.2019 Wrocław

16.10.2019 Katowice

23.10.2019 Kraków

6.11.2019 Wrocław

20.11.2019 Katowice

27.11.2019 Kraków

4.12.2019 Wrocław

11.12.2019 Katowice

18.12.2019 Kraków

POLECANE SZKOLENIA