Katalog szkoleń

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Sprawdź interesujące Cię szkolenie w katalogu kursów poniżej. 

Jeżeli chcesz sprawdzić harmonogram planowanych szkoleń – skorzystaj z opcji kalendarza.

Infolinia edukacyjna:

Telefon: 663 104 824

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Bezpieczeństwo danych staje się coraz bardziej krytycznym czynnikiem w konkurencyjności firm. Połączenie systemów teleinformatycznych przez sieć wiąże się z ryzykiem szpiegostwa przemysłowego, sabotażem lub infekowaniem komputerów w sieci przez jednostkę z zainstalowanym złośliwym oprogramowaniem. Dzięki temu szkoleniu nauczysz się jak planować bezpieczne systemy obiegu informacji w oparciu o normę ISO 27001

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Szkolenie Auditor Wewnętrzny w laboratorium

Szkolenie przygotowuje do kompleksowego planowania, przeprowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratorium badawczym i wzorcującym w celu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością i działalności technicznej spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymagania dokumentów jednostki akredytującej w zakresie przygotowania laboratorium do procesu akredytacji oraz utrzymania kompetencji laboratorium akredytowanego.

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDITOR WEWNĘTRZNY W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM ISO/TS 16949:2009

szkolenie iso 16969

ISO/TS 16949:2002 – specyfikacja techniczna ISO, która ujednolica istniejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta.

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ISO 9001+14001

Szkolenia z iso 9001 i 14001

Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Środowiskiem (ISO 14001) to system opierający się głównie na normie ISO 9001. Jednakże uwzględniający również wymagania ISO 14001. Połączenie tych dwóch systemów umożliwiło ograniczenie budowania procedur do wdrożenia każdej z tych norm oddzielnie. Systemy zintegrowane charakteryzują się głównie ujednoliceniem wspólnej dla systemów zarządzania dokumentacji. Ułatwienie pracy w systemie łączącym kilka norm lub standardów ma duże znacznie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (PN-EN ISO 9001:2015)

szkolenie iso 9001

ISO 9001 to bez wątpienia ciesząca się największym uznaniem na świecie norma jakości, z której korzysta ponad 750 tysięcy organizacji w 161 krajach. Jej założenia odnoszą się nie tylko do systemów zarządzania jakością, lecz również do ogólnych kwestii związanych z systemami zarządzania. Pomaga ona organizacjom w osiąganiu większego zadowolenia klienta i lepszej motywacji pracowników oraz ułatwia ciągłe udoskonalanie mechanizmów działania.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PN-EN ISO 9001:2015 ORAZ PN-N 18001:2004

szkolenie iso 9001 i 18001

Zintegrowany System Zarządzania Jakością (ISO 9001) i BHP (ISO 18001) to kolejny przykład integracji dwóch systemów. Jeżeli zależy Ci na poszerzeniu wiedzy z zakresu BHP i zdobyciu uprawnień audytora wewnętrznego z dwóch norm w trakcie jednego szkolenia – serdecznie zapraszamy.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PN-EN ISO 9001:2015 ORAZ PN-EN ISO 22000:2006

szkolenie iso 9001 i 22000

Kompleksowe szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienia auditora wewnętrznego w zakresie normy PN-EN ISO 22000:2006, bez wcześniej odbytego szkolenia z normy podstawowej PN-EN ISO 9001:2009. Kurs kompleksowo przygotowuje uczestnika do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w firmach z akredytacją ISO z zakresu bezpieczeństwa produkcji żywności.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AKTUALIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (PN-EN ISO 9001:2015)

szkolenie iso 9001

We wrześniu 2015 roku ukaże się aktualizacja podstawowej normy w zakresie systemów zarządzania jakością – normy ISO 9001:2015. Obecnie projekt nowej wersji tej normy został zaakceptowany i przeszedł do ostatniego etapu – publikacji. Publikacja nowego wydania przewidziana jest na wrzesień 2015 roku. Po publikacji każda firma, która posiada wdrożony system ISO 9001, będzie miała trzy letni okres przejściowy na dopasowanie swojego systemu do nowych wymagań. Już teraz warto przygotować się do zmian. Dlatego też zapraszamy na szkolenia z zakresu zmian w normie ISO 9001.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

AKTUALIZACJA ISO 9001:2015

szkolenie iso 9001

We wrześniu 2015 roku ukaże się aktualizacja podstawowej normy w zakresie systemów zarządzania jakością – normy ISO 9001:2015. Obecnie projekt nowej wersji tej normy został zaakceptowany i przeszedł do ostatniego etapu – publikacji. Publikacja nowego wydania przewidziana jest na wrzesień 2015 roku. Po publikacji każda firma, która posiada wdrożony system ISO 9001, będzie miała trzy letni okres przejściowy na dopasowanie swojego systemu do nowych wymagań. Już teraz warto przygotować się do zmian. Dlatego też zapraszamy na szkolenia z zakresu zmian w normie ISO 9001.

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

Auditor wewnętrzny ISO 45001 (BHP) auditor wewnętrzny - dwudniowe

teczka

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004.

cena szkolenia: 800 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

Wymagania ISO 45001 (BHP) - jednodniowe

teczka

W dniu 12 marca 2018r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (International Organization for Standardization – ISO) opublikowała pierwszą na świecie zharmonizowaną normę dotyczącą Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001:2018. Nowa norma ISO 45001:2018 zastąpi obecnie obowiązujące standardy określające wymagania dla systemu BHP tj.: BS OHSAS 18001:2007 oraz PN- N 18001:2004.

cena szkolenia: 400 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

 

NOWOŚĆ

Terapia funkcjonalna stóp z elementami refleksologii - warsztaty praktyczne

teczka

Program (teoria i praktyka):

– Anatomia funkcjonalna, fizjologia i biomechanika stopy
– Patofizjologia
– Diagnostyka stopy, testy funkcjonalne
– Terapia funkcjonalna stóp:
– techniki manualne,
– techniki powięziowe,
– drenaż limfatyczny,
– refleksologia – mapa stref i punktów odruchowych na stopach oraz ich powiązania z narządami organizmu.

cena szkolenia: 290 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY

Terapia Wykorzystanie skurczu auksotonicznego do pionizacji i reedukacji chodu pacjentów z zaburzeniami OUN. Stymulacja sensomotoryczna za pomocą działania elastomerów.funkcjonalna stóp z elementami refleksologii - warsztaty praktyczne

teczka

Program (teoria i praktyka):

– Anatomia funkcjonalna, neurofizjologia, biomechanika
– Patofizjologia układu nerwowego
– Badanie i ocena sprawności fizycznej chorego
– Terapia pacjentów neurologicznych z wykorzystaniem systemu PRAGMA®
– Reedukacja funkcji motorycznych z wykorzystaniem skurczu auksotonicznego
– Reedukacja chodu i elastyczne pionizowanie (zajęcia praktyczne z pacjentem)

cena szkolenia: 390 zł brutto / os.

OPIS, PROGRAM SZKOLENIA I ZAPISY