Category Archives: Systemy Zarządzania Jakością ISO

AKTUALIZACJA ISO 14001:2015

W 2015 roku weszła w życie zaktualizowana norma ISO 14001:2015. Zmiany w nowym wydaniu normy związane sa nie tylko ze srodowiskiem, ale również z podejściem do zarządzania i utrzymywania systemu ISO 14001 w firmach. W związku z powyższym wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za proces wdrażania oraz utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 w [...]

Read More