Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz bezpieczeństwem żywności (PN-EN ISO 22000:2006)

szkolenie iso 9001 i 22000

Kompleksowe szkolenie dla osób chcących uzyskać uprawnienia auditora wewnętrznego w zakresie normy PN-EN ISO 22000:2006, bez wcześniej odbytego szkolenia z normy podstawowej PN-EN ISO 9001:2009. Kurs kompleksowo przygotowuje uczestnika do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w firmach z akredytacją ISO z zakresu bezpieczeństwa produkcji żywności.

cena szkolenia: 329 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pracownicy branży produkcji żywności
 • gastronomia
 • studenci kierunków związanych z technologią żywności i biotechnologii
 • osoby pracujące w służbach fitosanitoranych

Korzyści

 • zdobycie praktycznej wiedzy
 • trening umiejętności
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • możliwość przeprowadzania auditów wewnętrznych w firmach z akredytacją ISO

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja

ISO 22000:2006 jest międzynarodową normą opracowaną przez Komitet Techniczny ISO. Standard ten został opublikowany

1 września 2006 roku. Norma ta wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności.

Nadrzędnym celem normy ISO 22000:2006 jest harmonizacja na skalę globalną wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy. Norma obliguje także do spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

Standard jest przeznaczony dla organizacji pragnących stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem żywności w większym stopniu spójny, kompleksowy i nastawiony na osiąganie celu, niż jest to normalnie wymagane przez prawo.

ISO 22000 jest możliwa do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firmy świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

Szkolenie w połączeniu z ISO 9001:2009 pozwala na uzyskanie kompleksowych uprawnień z zakresu auditowania firm z akredytacją.

 

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
 1. Wymagania PN-EN ISO 9001:2009:
  1. System zarządzania jakością (m.in. wymagania dotyczące dokumentacji),
  2. Odpowiedzialność kierownictwa (m.in. zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, planowanie, odpowiedzialność oraz uprawnienia i komunikacja, przegląd zarządzania)
  3. Zarządzanie zasobami (m.in. zapewnienie zasobów, zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy),
  4. Realizacja wyrobu (m.in. planowanie, procesy związane z klientem, projektowanie i rozwój, zakupy, produkcja i dostarczanie usługi, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów),
  5. Pomiary, analiza i doskonalenie (m.in. monitorowanie i pomiary procesówi wyrobów, audit wewnętrzny, nadzór nad wyrobem niezgodnym).
 2. Wymagania PN-EN ISO 22000:2006:
  1. GMP, GHP,
  2. System zarządzania bezpieczeństwem żywności,
  3. Odpowiedzialność kierownictwa,
  4. Zarządzanie zasobami,
  5. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (m.in. Programy wstępne (PRP), Etapy wstępne umożliwiające analizę zagrożeń, Analiza zagrożeń, Ustanowienie operacyjnych programów wstępnych (OPRP), Ustanowienie planu HACCP, Aktualizacja informacji wstępnych oraz dokumentów określających program PRP i plan HACCP, Planowanie weryfikacji, System identyfikowalności, Nadzór nad niezgodnością),
  6. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 3. Wymagania PN-EN ISO 19001:2012.
 4. Przykłady – ćwiczenia.
 5. Test egzaminacyjny.

 

Autorem szkolenia jest: Pan Piotr, Pani Wanda, Pani Natalia

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrożaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

Brak dostępnych terminów

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: