Auditor wewnętrzny systemu zarządzania w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949:2009

16969

ISO/TS 16949:2002 – specyfikacja techniczna ISO, która ujednolica istniejące amerykańskie (QS-9000), niemieckie (VDA6.1), francuskie (EAQF) i włoskie (AVSQ) normy systemów jakości w branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego, w celu wyeliminowania potrzeby wielokrotnych certyfikacji dla spełnienia wymagań klienta.

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • pracownicy branży motoryzacyjnej
 • producenci w branży motoryzacyjnej
 • mechanicy
 • studenci kierunków związanych z motoryzacją
 • osoby pracujące w branży motoryzacyjnej i innych z nią związanych

Korzyści

 • zdobycie praktycznej wiedzy
 • trening umiejętności
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusja

Wraz z normą ISO 9001:2008, specyfikacja ISO/TS 16949:2009 określa wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania lub opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym. Poza tym istnieją także indywidualne wymagania klienta, które są wymagane przez poszczególnych producentów pojazdów.

Wymagania dotyczące programowania i realizacji poziomu brakowości zdefiniowanej w PPM (ilość braków na 1 mln. jednostek produkcji) ? przeprowadzenie pełnej analizy przyczynowo-skutkowej dla braków, które powstały ? stosowanie technik statystycznych (SPC) ? zapewnienie ciągłości metrologicznej dla wykonywanych pomiarów ? pełna identyfikacja dostaw.

Wdrożenie wymagań systemu ISO TS 16949 zakończone jest złożeniem wniosku o przeprowadzenie audytu certyfikującego. Jednak aby przystąpić do audytu certyfikującego dana firma produkcyjna musi posiadać system zarządzania jakością od 12 miesięcy.

 

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.
 1. Wstęp
  1. Geneza ISO/TS 16949
  2. Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej
  3. Podejście procesowe
 2. Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949 (przypomnienie wymagań normy ISO 9001)
  1. system zarządzania jakością
  2. odpowiedzialność kierownictwa
  3. zarządzanie zasobami
  4. realizacja wyrobu
  5. pomiary, analiza wobec doskonalenia
 3. Terminy i definicje wykorzystywane w specyfikacji ? omówienie poszczególnych narzędzi
  1. zaawansowane Planowanie Jakości – APQP
  2. proces Zatwierdzania Części – PPAP
  3. analiza Systemów Pomiarowych – MSA
  4. analiza potencjalnych przyczyn POTENCJALNYCH skutków wad – FMEA
  5. statystyczne kontrola procesu SPC
 4. Audit systemu zarządzania
  1. Cele auditu i zakresy obowiązków
  2. Auditowanie ? programy i procedury auditu
  3. Planowanie działań auditowych
  4. Metodyka pracy auditora wewnętrznego w branży motoryzacyjnej
  5. Techniki badania auditowego
  6. Dokumentacja auditu
  7. Zakończenie auditu
  8. Formułowanie niezgodności i przygotowanie raportu
  9. Działanie poauditowe
  10. Analiza przyczyn powstania niezgodności
  11. Działania korygujące i zapobiegawcze
  12. Zadania zespołu auditorów dla wybranego procesu
 5. Podsumowanie
 6. Test końcowy

Autorem szkolenia jest: Pan Piotr

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrażaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

Brak dostępnych terminów

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: