System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Bezpieczeństwo danych staje się coraz bardziej krytycznym czynnikiem w konkurencyjności firm. Połączenie systemów teleinformatycznych przez sieć wiąże się z ryzykiem szpiegostwa przemysłowego, sabotażem lub infekowaniem komputerów w sieci przez jednostkę z zainstalowanym złośliwym oprogramowaniem. Dzięki temu szkoleniu nauczysz się jak planować bezpieczne systemy obiegu informacji w oparciu o normę ISO 27001

cena szkolenia: 450 zł brutto / os.

Grupa docelowa

 • Osoby koordynujące działania audytowe w organizacji
 • Osoby, którym powierzono przeprowadzenie audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Aktywni audytorzy, pragnący odświeżyć umiejętności i wiedzę

Korzyści

 • Odpowiednio przeszkoleni auditorzy zapewnią doskonalenie procesu audytu wewnętrznego
 • Działania audytowe organizacji będą zgodne z wymaganiami normy międzynarodowej odnoszącej się do Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Doskonalenie zawodowe audytorów wewnętrznych i rozwijanie niezbędnych kompetencji

Metoda treningowa

 • Ogólne zasady audytowania oraz zasady audytowania na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013
 • Działania audytowe Inicjowanie audytu
 • Przygotowanie do działań audytowych
 • Przeprowadzenie działań audytowych
 • Przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z audytu
 • Zakończenie audytu
 • Działania poaudytowe

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowi obecnie kluczowy element w każdej firmie. Jest to wymóg ustawodawcy nakazujący odpowiednie obchodzenie się i zapewnienie danych osobowych klientów. Ochrona danych jest ważna również dla samych osób korzystających z usług firm, którym powierzają swoje dane osobowe i liczą na odpowiednie ich przetwarzanie (np. przez zapewnienie że baza danych kontaktowych nie będzie przekazywana firmom trzecim). Dane osobowe przetwarzane są przez system informatyczny w firmie, dlatego podstawową kwestią jest jego kontrola i odpowiednie zabezpieczenie.

 

Norma ISO 27001 zapewnia ochronę informacji w zakresach:

 • Poufności, która zapewni, że informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu z prawem dostępu.
 • Dostępności, która zapewni, że autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane.
 • Integralności, która zabezpieczy dokładność i kompletność zarówno informacji, jak i stosowanych metod.

 

Korzyści wynikające z posiadania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

 • podniesienie konkurencyjności – gwarancja dla klientów, że ich dane są bezpieczne
 • zwiększenie świadomości pracowników
 • integracja systemu informatycznego firmy z systemem zarządzania jakością
 • potwierdzenie przestrzegani wymagań i przepisów prawnych
 • uniknięcie kar za naruszenie bezpieczeństwa informacji
 • zminimalizowanie ryzyka biznesowego – zabezpieczenie przed utratą danych

 

 

 

REALIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 15 osób).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych.
 • Kursanci korzystają z udostępnionych norm i przykładowych dokumentów.
 • Szkolenia odbywają się w wygodnych salach z użyciem rzutnika multimedialnego.
 • Uczestnicy kursu mają zapewnione przerwy kawowe.
 • Każde szkolenie kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę, który jest podstawą do wydania certyfikatu.

Autorem szkolenia jest: Pani Wanda

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrożaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

 

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: