Aktualizacja systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009)

szkolenie iso 9001

We wrześniu 2015 roku ukaże się aktualizacja podstawowej normy w zakresie systemów zarządzania jakością – normy ISO 9001:2015. Obecnie projekt nowej wersji tej normy został zaakceptowany i przeszedł do ostatniego etapu – publikacji. Publikacja nowego wydania przewidziana jest na wrzesień 2015 roku. Po publikacji każda firma, która posiada wdrożony system ISO 9001, będzie miała trzy letni okres przejściowy na dopasowanie swojego systemu do nowych wymagań. Już teraz warto przygotować się do zmian. Dlatego też zapraszamy na szkolenia z zakresu zmian w normie ISO 9001.

 cena szkolenia: 199 zł brutto / os.

Grupa docelowa

Szkolenie to jest przeznaczone TYLKO dla osób, które już posiadają uprawnienia auditora wewnętrznego ISO 9001:2008.

Korzyści

 • Zdobycie praktycznej wiedzy
 • Trening umiejętności
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Metoda treningowa

 • prezentacja multimedialna,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe,
 • dyskusja.

 

We wrześniu 2015 roku ukaże się aktualizacja podstawowej normy w zakresie systemów zarządzania jakością – normy ISO 9001:2015. Obecnie projekt nowej wersji tej normy został zaakceptowany i przeszedł do ostatniego etapu – publikacji. Publikacja nowego wydania przewidziana jest na wrzesień 2015 roku. Po publikacji każda firma, która posiada wdrożony system ISO 9001, będzie miała trzy letni okres przejściowy na dopasowanie swojego systemu do nowych wymagań. Już teraz warto przygotować się do zmian. Dlatego też zapraszamy na szkolenia z zakresu zmian w normie ISO 9001.

1. Zmiany w normie ISO 9001:2015 -najważniejsze zmiany – co zostanie dodane a co wykreślone

2. Struktura normy ISO 9001:2015

3. Myślenie oparte na zarządzaniu ryzykiem

4. Porównanie wymagań ISO 9001:2008 do wymagań ISO/DIS 9001:2015

5. Okresy przejściowe

6. Wytyczne do przejścia na ISO 9001:2015

7. Podsumowanie i dyskusja

Autorem szkolenia jest: Pan Piotr, Pani Wanda, Pani Natalia

Wieloletni auditor zewnętrzny z bogatym doświadczeniem we wdrażaniu i utrzymaniu certyfikacji ISO w wielu firmach na terenie całego kraju.

 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 18001
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 18001” na platformie e-learning MG Centrum
 • Autor szkolenia „Warsztaty dokształcające dla auditorów wg ISO 19011” na platformie e-learning MG Centrum

Trener szkoleń stacjonarnych z zakresu systemów ISO.

Zapytaj o inny termin

Twój e-mail:

Imię i nazwisko:

Tytuł szkolenia: